Dry Needling

Dry needling is het aanprikken van een myofasciaal triggerpoint (spier-pijnpunt) in een spier met behulp van een steriele naald.

Deze behandeling kan zeer effectief zijn in het snel verminderen van pijnklachten. De laatste jaren is er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan waaruit de werking van dry needling blijkt.

In onze praktijk heeft Anouk Stolte zich in deze methode gespecialiseerd.

Wat is een triggerpoint?

Een triggerpoint is een verharding in de spier die bestaat uit contractieknoopjes. Deze verharding heeft de grootte van een rijstkorrel en is onderdeel van een strakke streng in de spier. Deze kan ontstaan door een trauma of overbelasting. Een triggerpoint kan zowel lokaal pijn als uitstralingspijn geven. De symptomen bij triggerpoints Pijn bij druk op de spier of bij het gebruiken van de spier Iedere spier heeft bij de aanwezigheid van triggerpoints zijn karakteristieke uitstralingsgebied. Vaak is deze uitstralingspijn ver verwijderd van de oorsprong. Deze is voor de patiënt meestal herkenbaar als de klacht waar hij voor komt.

Spierstijfheid

Door de pijn gaat de patiënt de spier ontzien en binnen de pijngrens bewegen. Tevens raakt de spier meer gespannen. Dit leidt tot afname van de bewegingsvrijheid en spierverkorting. Verminderde spierfunctie Door de pijn en de verkorting in de spier kan de spier niet meer optimaal aanspannen. Dit kan leiden tot afname van spierkracht en spieruithoudingsvermogen. Vegetatieve reacties Voorkomende vegetatieve reacties zijn: duizeligheid, sterker zweten, onwel voelen, overgevoeligheid van de huid, hoofdpijn. Uitbreiding van klachten Vanwege de pijn veranderen mensen vaak hun houdings- en bewegingspatroon. Hierdoor kan uiteindelijk een hele keten van spieren met triggerpoints ontstaan. Dit verklaart dat iemand een sterk wisselend klachtenpatroon kan ervaren, waarbij de pijn qua intensiteit en locatie varieert.

Hoe ontstaan triggerpoints?

Meestal ontstaan triggerpoints door meerdere factoren, bijvoorbeeld een chronische spieroverbelasting door een slechte werkhouding, gecombineerd met vermoeidheid, stress, slechte voeding, gebrek aan lichaamsbeweging etc. Door de overbelasting van de spier raakt de stofwisseling in de spier verstoord. De spier kan hierdoor op bepaalde plekken niet meer los laten. Die plekken noemen we contractieknoopjes, de spier blijft op zo’n plek als het ware aangespannen staan. Een groepje van die contractieknoopjes bij elkaar vormt een verharding in de spier: het triggerpoint.

In een triggerpoint is de doorbloeding en daardoor ook de stofwisseling verslechterd. Hierdoor ontstaat een vicieuze cirkel. Triggerpoints en de daarmee gepaard gaande klachten kunnen hierdoor lang blijven bestaan.

Hoe werkt triggerpoint dry needling?

We zetten een dun naaldje via de huid op de spier. Vervolgens prikken we in de spier voorzichtig het triggerpoint aan. Dit aanprikken kan gepaard gaan met spontane spierschokjes(twitches). Sommige mensen ervaren dit als een klein elektrisch schokje, anderen ervaren meer een soort krampsensatie. Meestal kunnen mensen dit goed verdragen, soms is het even pijnlijk. Het aantal spierschokjes dat optreedt is afhankelijk van het triggerpoint. We behandelen uiteraard niet langer dan u kunt verdragen. Onderzoek heeft aangetoond dat juist het optreden van deze spierschokjes een belangrijke zijn voor het verminderen van triggerpoints.

Het is dus een gewenste reactie. De exacte werking van dry needling is niet bekend. Wel heeft wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat er positieve biochemische reacties optreden in de spier tijdens en na het aanprikken. Dit zijn vooral stofjes die voor pijnafname zorgen. Ook neemt de doorbloeding lokaal sterk toe, waardoor herstel kan optreden.

Dry needling is geen acupunctuur!

Dry needling wordt specifiek in spieren toegepast en past daarom binnen het domein van de fysiotherapie. Acupuncturisten werken vanuit een andere theorie en streven naar andere effecten in hun behandeling. Wat voor reactie kan ik verwachten op de behandeling? De reactie op dry needling bestaat vooral uit wat meer gevoeligheid in de behandelde spieren en in het uitstralingsgebied. Deze gevoeligheid kan variëren in duur van een paar uur tot soms twee dagen na de behandeling.

Mocht deze gevoeligheid sterk zijn, dan kunt u deze verminderen met een warmtepakking, wat lichte rekoefeningen en het tijdelijk ontzien van de behandelde spieren. Soms treedt na de behandeling wat slaperigheid op. Mocht dit optreden dan is het advies niet direct in de auto te stappen.

Complicaties

Complicaties treden zeer zelden op en gaan bijna altijd snel vanzelf over. Flauwvallen Dit komt zelden voor: meestal kan de patiënt zelf de gevoeligheid hiervoor inschatten. Om dit te voorkomen, wordt dry needling in liggende positie toegepast. Blauwe plek Patiënten die bloedverdunners gebruiken hebben hierop een iets grotere kans. Klaplong (pneumothorax) Bij dry needling in het borstkas gebied bestaat er een hele kleine kans dat met de naald een long wordt aangeprikt. In de opleiding is hier veel aandacht aan besteed. De kennis en vaardigheden zijn dus aanwezig om dit risico tot een absoluut minimum te beperken. Infecties De naalden die we gebruiken zijn steriel en worden na de behandeling weggegooid. Dit maakt de kans op infecties zeer gering. Patiënten met een verlaagde weerstand (door ziekte of bepaalde medicatie) hebben wel een groter risico.

Kan iedereen dry needling ondergaan?

In onderstaande gevallen raden wij dry needling af:

  • angst voor naalden;
  • gebruik van bloedverdunners;
  • een ernstige ziekte hebben doorgemaakt;
  • langdurige medicatie gebruik;
  • zwangerschap;
  • bij verhoogd infectierisico;
  • pacemaker of andere elektrische implantaten;
  • overige (cosmetische) implantaten;
  • een hartgebrek;
  • allergie voor kobalt of nikkel.

Behandelovereenkomst

Indien u bij ons behandeld wilt worden met dry needling dan vragen we u om een behandelovereenkomst te tekenen.

Met het ondertekenen hiervan geeft u aan dat u geïnformeerd bent door de fysiotherapeut, de informatie heeft begrepen en akkoord gaat met het behandelvoorstel.

Vragen? Mocht u na het lezen van deze pagina nog vragen hebben?

Stel ze aan uw therapeut!

We vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent voordat u met de behandeling start!