Long-COVID is een vrij nieuwe problematiek die u vervelende klachten kan geven in uw functioneren.

Bij ons kunt u terecht voor klachten aan het bewegingsapparaat, dus ook bij herstelzorg na een COVID-19 besmetting.Mocht u besmet zijn geweest met COVID-19 en ervaart u nog steeds klachten zoals hier onder beschreven:

 • Erg moe zijn;
 • Verzwakte spieren;
 • Conditie verlies;
 • Moeilijk kunnen ademen, benauwd voelen;
 • Angstig;
 • Problemen met slapen;
 • Depressieve gevoelens;
 • Problemen met denken ( brain fog ) & onthouden.

Dan kunt u aan uw huisarts vragen voor een doorverwijzing “Herstelzorg COVID-19”. Samen met u maken wij een analyse van de klachten en stellen een behandelplan op.

Deze voldoet aan de richtlijnen van het KNGF en de Zorgverzekeraars.

Soms is het nodig om andere disciplines in te schakelen. Bijvoorbeeld als energie en eten een probleem geven kan een diëtiste hulp bieden. Indien er aanpassingen nodig zijn in algemeen dagelijks levensverrichtingen zou een ergotherapeut ook hulp kunnen bieden.

Bij Mea Fysio Rivierenbuurt hebben wij korte lijntjes met zorgverleners uit andere disciplines.

Met uitzondering van het eigen risico van €385 per jaar wordt al deze zorg uit de basisverzekering vergoed, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan:

 • Uw huisarts of specialist verwijst u via een machtiging herstelzorg.
 • Ook moet er toestemming gegeven worden voor deelname aan onderzoek naar effectiviteit. Wilt u dit niet dan is er alleen vergoeding mogelijk vanuit de aanvullende verzekering. Indien u geen aanvullende verzekering heeft, moet de zorg door u zelf betaald worden.

Wat wordt er vergoed?

 • Max. 50 behandelingen fysiotherapie/oefentherapie
 • 10 uur ergotherapie
 • Max. 7 uur begeleiding diëtiste

Dit is een half jaar geldig. Na 3 maanden in het traject sturen wij een evaluatie naar de huisarts. Indien noodzakelijk kan de huisarts dit traject met een half jaar verlengen.

Hoe ziet een behandeltraject erg uit:

 • Assessment met een aantal vragenlijsten en gestandaardiseerde testen, waaronder testen van kracht, saturatie, en benauwdheid.
 • Opstellen behandelplan met als doel om uw dagelijkse activiteiten weer op een verantwoorde manier op te bouwen.

Mea Fysio Rivierenbuurt heeft verschillende behandelmethoden om dit te bereiken waaronder :

 • Ademhalingstherapie;
 • Ontspanningstherapie;
 • Oefentherapie;
 • Hydrotherapie;
 • Graded activity;
 • Manueel therapie.

Onze longfysiotherapeute, Sara Urban, kan u hierbij verder helpen. Sara heeft in april 2020 haar eerste scholing via chroninschzorgnet gevolgd over Covid 19.

Sinds juni/juli 2020 ziet zij dan ook patiënten die corona hebben gehad. Hierdoor heeft zij al veel ervaring op kunnen doen.

Sara probeert zich continu op dat gebied up-te-date te houden. En hierdoor ervoor te zorgen dat patiënten het beste geholpen kunnen worden.


Heeft u nog vragen kunt u altijd contact opnemen met een van onze therapeuten