Het betreft vaak mensen die al enigszins op leeftijd zijn, zo rond 65-plus en ouder. Behept zijn met kwalen als diabetes, dementie of een beroerte hebben doorgemaakt, dikwijls is er sprake van meerdere aandoeningen tegelijkertijd.

Vragen die een rol gaan spelen zijn, hoe blijf ik nog enigszins fit waardoor ik minder risico loop fysiek snel achteruit te gaan en hoe doe ik dat dan. Verder is de mantelzorg erg belangrijk en hoe belastend is het voor hem/haar om met een achteruitgaande partner om te gaan.

Disciplines als buurtzorg, huisarts, ergotherapeut en in sommige gevallen een team wat gespecialiseerd is in sociaal-maatschappelijke problematiek bij dementie komen dan ook in beeld. Met zijn allen probeer je de omstandigheden voor zowel cliënt als partner te optimaliseren.

De fysiotherapeut probeert het fysieke gedeelte binnen haalbare grenzen te waarborgen d.m.v. oefentherapie.

Daarbij kun je denken aan behoud van de loopafstand, gebruik van een hulpmiddel, het risico om te vallen te beperken, kortom zolang mogelijk verantwoord thuis te blijven wonen.

Geriatrie netwerk Groningen

Sara Urban is deelneemster aan het Geriatrie netwerk te Groningen.

Geriatriefysiotherapeuten bundelen zich in GFNG.
De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor de geriatrische patiënt.

Onder geriatrische patiënten kan worden verstaan: patiënten met een hoge biologische leeftijd, die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek of atypische symptoompresentatie. Deze patiënten hebben vaak een verminderde zelfredzaamheid.
Het doel van het Geriatrie Fysiotherapie Netwerk Groningen is een zorgketen te ontwikkelen waarbij alle behandelaars vanuit hetzelfde perspectief naar de geriatrische patiënt kijken.

Dit kan de kwaliteit van de zorg voor ouderen ten goede komen.

Geriatrie Fysiotherapie Netwerk Groningen en omstreken Geriatrie Fysiotherapie website voor patiënten, verwijzers en leden van het netwerk. Een zorgketen waarbij alle behandelaars vanuit hetzelfde perspectief werken.

Lees meer op de pagina Geriatrie Fysiotherapie Netwerk Groningen

Link: www.gfngroningen.nl